Plaats zelf een bericht!


Wil jij iets kwijt aan je mede inwoners van Gemert-Bakel? Plaats zelf een bericht!
Hiervoor moet je eerst een account aanmaken dat doe je hier.

Tips nodig voor het schrijven van een goede tekst? Die vind je hieronder!

Allereerst: voorkom te veel witregels
Als je in je tekst, bijvoorbeeld na een tussenkopje, een harde return (Enter) geeft, verschijnt er automatisch een witregel. Te veel witregels in een artikel werken averechts: het ziet er i.p.v. uitnodigend en geordend juist onhandig uit. Dat kun je voorkomen door Shift+Enter te doen: wel een nieuwe regel, maar géén witregel ervoor.

Kop, romp en staart
Een goed bericht heeft een kop, een romp en een staart. Bij de kop vertel je waar je bericht over gaat en verleid je de lezer om verder te lezen. In de romp vertel je concreet je verhaal en kun je details toevoegen. In de staart rond je af en plaats je eventueel je "call to action": 'Kom ook', 'Doe mee', etc.

Denk aan je lezer
Bedenk vooraf wat je doel is met de tekst. Moet de lezer iets weten, iets vinden of juist iets gaan doen? Wat is je relatie tot de lezer? Kennen jullie elkaar? Houd je lezer dus in gedachten. Doe net alsof je een gesprek met hem of jaar voert. Gebruik dus bijvoorbeeld geen ‘jullie’ maar ‘je’.

Schrijf actief
Vermijd de lijdende vorm! Gebruik geen hulpwerkwoorden als worden, hebben, zullen of zijn.Deze zorgen ervoor dat je niet hoeft te zeggen wie de handeling verricht of heeft verricht. De mens achter de handeling verdwijnt. Dus niet:
"Om te worden toegelaten zijn de studenten naar de inschrijvingsbalie gestuurd."
maar
"Wij stuurden de studenten naar de inschrijvingsbalie voor hun toelating."
Met deze actieve zinnen is je tekst duidelijker en levendiger.

Schrijf positief en doelgericht
Dus niet: 'we willen vermijden dat mensen fouten maken' maar ‘we willen mensen stimuleren om de goede dingen te doen’.

Zorg voor een logische opbouw
Zorg voor een logische tekstopbouw. Een begrijpelijk, toegankelijk artikel bestaat normaal gesproken uit een begin, een kern en een afsluiting. Bijvoorbeeld de aanleiding, het onderwerp en de conclusie.

Kort niet af
Gebruik zo weinig mogelijk afkortingen. Afkortingen geven aan dat je je er snel van af wilt maken. Je besteedt geen zorg aan de lezer. Bovendien: jij mag dan wel weten wat een afkorting betekent, maar veel lezers weten er geen raad mee.

Houd het kort
Maak de zinnen niet te lang. Lange zinnen zijn moeilijker te begrijpen. Geef één boodschap per zin.Maak je verhaal niet onnodig lang. Laat weg wat er niet toe doet.

Doe normaal
Gebruik normale taal. Dus niet: “Naar aanleiding van de toespraak van wethouder Beerten van woensdag jongstleden, zie ik mij genoodzaakt om...' Bedenk bij jezelf: wat zou ik nu zeggen als de lezer tegenover me zat? Of: hoe zou ik het in de supermarkt aan mijn buurvrouw vertellen?