Wie zijn wij?


Hoi!

Wij zijn de buurtverbinders van Onsgemertbakel.nl.
Wij beheren en promoten de website. Heb je vragen of tips? Spreek ons aan of mail naar .

V.l.nr.
Ronald van de Ven - actieve Milheezer
Janine Rechters -actieve Gemertenaar
Tom Kuijpers - actieve Bakelaar
Kim de Jong - Beleidsmedewerker gemeente
Geertje Gloudemans - Bibliotheek de Lage Beemden
Ivo van Rossum - Buurtverbinder Hove Vogelsanck/ actieve Gemertenaar
Reinier Koelink - Dorpsondersteuner Bakel