2

Voorbereidingsfase

vanaf 1 augustus 2023

Stap 1 - Opstellen ruimtelijke visie herinrichting Oranjebuurt Bakel (Q1-Q3 2023)

 • Opstellen ruimtelijke analyse van de wijk
 • Ophaalsessie bewoners op 16 mei jl. 
 • Terugkoppeling bevindingen bewonersavond
 • Opstellen ruimtelijke visie
  • Definiëren bouwstenen voor ontwerp
  • Inrichtingsprincipes met beelden
  • Mogelijke profielen per straat
 • Informatiemoment met bewoners voor terugkoppeling ruimtelijke visie en fasering
 • Presentatie inloopbijeenkomst 11/12 december 2023: Presentatie

Stap 2 - Technische uitwerking van ruimtelijke visie voor fase 1 (Q4 2023-Q1 2024)

 • Ruimtelijke visie uitwerken naar een definitief ontwerp
 • Afstemmen ontwerp met bewoners fase 1 tijdens een inloopmoment
 • Ontwerp uitwerken tot uitvoeringsdocumenten (bestek en tekeningen)

Stap 3 - Aanbesteden (contracteren aannemer) en start uitvoering fase 1 (Q2-Q3 2024)

Stap 4 - Technische uitwerking van ruimtelijke visie voor fase 2 (Q2-Q3 2024) conform stap 2.