2

Voorbereidingsfase

vanaf 1 augustus 2023

Stap 1 - Opstellen ruimtelijke visie herinrichting Oranjebuurt Bakel (Q1 2024 - Q4 2024)

 • Ruimtelijke visie uitwerken tot een voorlopig- en definitief ontwerp
 • Afstemmen voorlopig ontwerp met bewoners fase 1 op infomoment op 23 mei 2024 Link: profiel en impressieSchetsontwerp.pdf
 • Terugkoppeling bevindingen bewonersavond
 • Opstellen ruimtelijke visie
  • Definiëren bouwstenen voor ontwerp
  • Inrichtingsprincipes met beelden
  • Mogelijke profielen per straat
 • Informatiemoment met bewoners voor terugkoppeling ruimtelijke visie en fasering
 • Presentatie inloopbijeenkomst 11/12 december 2023: Visie


Stap 2 - Technische uitwerking van ruimtelijke visie voor fase 1 (Q4 2024 – Q1 2025)

 • Ruimtelijke visie uitwerken naar een definitief ontwerp
 • Afstemmen ontwerp met bewoners fase 1 tijdens een inloopmoment
 • Ontwerp uitwerken tot uitvoeringsdocumenten (bestek en tekeningen)


Stap 3 - Aanbesteden (contracteren aannemer) en start uitvoering fase 1 (Q4 2024 - Q1 2025)


Stap 4 - Opstarten technische uitwerking van ruimtelijke visie voor fase 2 (Q3-Q4 2025) conform stap 2.