KC SBO Petrus Donders is er voor kinderen die wat meer ondersteuningsbehoeften hebben dan op regulier onderwijs en opvang geboden wordt. Wij bieden speciaal basisonderwijs, gespecialiseerde buitenschoolse opvang en gespeciali...
Lees meer
De Stroom 15
5421HB Gemert
0492 - 36 12 42

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven